/************************************************************************ * Skrypt typu demoty * Copyright (c) 2014 - 2016 GrupaEdom.pl * Wszystkie Prawa zastrzeżone * * Autorem tego oprogramowania jest: * ---------------------------------------- * Grupa Edom * Strona www: http://grupaedom.pl * Sklep internetowy: http://scripts.pl * Kontakt: biuro@grupaedom.pl * * Twórca oprogramowania: * Kamil Wyremski * http://wyremski.pl * kamil.wyremski@gmail.com * * ********************************************************************* * TO OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE - MOŻESZ MODYFIKOWAĆ TE PLIKI * JEDNAK NIE MOŻESZ USUWAĆ ORGINALNYCH KOMENTARZY! * Z CHWILĄ DOKONANIA MODYFIKACJI NA WŁASNĄ RĘKĘ, FIRMA GRUPA EDOM ANULUJE * GWARANCJĘ NA TO OPROGRAMOWANIE - CO SKUTKOWAĆ BĘDZIE PŁATNĄ * INTERWENCJĄ NA WEZWANIE LICENCJOBIORCY. * ZGODNIE Z LICENCJĄ MOŻESZ UŻYWAĆ SKRYPTU NA JEDNEJ DOMENIE. WYKRYCIE * DUPLIKATU SKRYPTU BĘDZIE SKUTKOWAĆ WYSOKĄ KARĄ PIENIEŻNĄ I COFNIĘCIEM * LICENCJI NA SKRYPT * *********************************************************************/ header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); session_start(); ob_start(); error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1); error_reporting(0); include('config/db.php'); require_once('libs/Smarty.class.php'); $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = 'views/'.$ustawienia['szablon']; $smarty->compile_dir = 'tmp'; $smarty->cache_dir = 'cache'; include('php/globalne.php'); include('php/funkcje.php'); include('php/logowanie.php'); include('php/controller.php'); $smarty->assign("title", $title); $smarty->assign("keywords", $keywords); $smarty->assign("description", $description); $smarty->assign("ustawienia", $ustawienia); $smarty->assign("menu",$menu); $smarty->assign("strona",$strona); $smarty->assign("tlumaczenia_linki",$tlumaczenia_linki); $smarty->assign("tlumaczenia_teksty",$tlumaczenia_teksty); $smarty->display('main.tpl'); ?>